ELECTRICIAN- INSTALATII TENSIUNE MEDIE SI JOASA

DEVIZIER instalatii electrice
26/02/2018
DESENATOR TEHNIC- AutoCAD
26/02/2018
Show all

ELECTRICIAN- INSTALATII TENSIUNE MEDIE SI JOASA

ACTIV RECRUITMENT GRUP

AGENTIE EXECUTIVE SEARCH

Responsabilitati ELECTRICIAN:

– isi insuseste precis ce operatie are de executat

– face necesarul de material solicitand sa fie aprovizionat la timp cu tot ce este necesar executarii
lucrarii,

– raspunde de sculele , utilajele,aparatele,dispozitivele,uneltele pe care le are in primire .
– Identifica instalatia sau partea din instalatie in care urmeaza a se lucra;  intrerupe tensiunea si separa instalatia sau partea de instalatie , dupa caz, la care urmeaza sa lucreze,

– Vcrifica lipsa tensiunii si asigura legarea imediata a instalatiei la pamant

– Delimiteaza corespunzator conform N.G.P.M. zona de lucru,

– Se asigura impotriva accidentelor de natura neelectrica care ar putea surveni pe parcursul executarii
lucrarii,

– Verifica integritatea izolatiei ,ingradirilor,starea carcaselor

– Verifica instalatiiie de protectie prin legare la nul si/sau legare la pamant

– Verifica echipamentul de protectia muncii,

– Executa legaturile la pamant si in scurtcircuit in zona de Iucru

– Autorizeaza accesul de Iucru cu foc deschis daca lucrarea o impune

– Are grija la folosirea aparatelor electrice portabile sau fixe sa se conecteze la instalatia de legare la
pamant.

– Verfica daca schelele de lucru interioare si exterioare sunt instalate pe suprafete nivelate si curate,daca
lucrarea de executat presupune schele

— Are grija sa evite concentrarile de materiale si de oameni intr-un singur loc,daca lucrarea este la
inaltime

– Examineaza legalitatea,regularitatea si conformitatea operatiunilor,identifica risipa , gestiunea

defectuasa si fraudele iar pe aceste baze,propune masuri pentru recuperarea pagubelor si sanctionarea
celor vinovati,dupa caz

– Respecta normele de protectia muncii si de sanatate potrivit reglementarilor in vigoare

– Respecta intocmai instructiunile de lucru

 

CERINTE:

Experienta pe un post similar minim 3 ani

 

 

To apply for this job email your details to oana.visan@activrecruitment.ro

Apply using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook